Registerering af mapper, som tildeles af loginservice, til personlige mapper

Med denne funktion kan du registrere mapper, som tildeles af loginservice, til personlige mapper.
VIGTIGT
Der skal benyttes en loginservice, som understøtter denne funktion. Du kan få nærmere information hos Canon Danmark.

Indstillinger for administrator
I denne fremgangsmåde skal du vælge [Brug loginserver] for at angive den personlige mappe.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Specifikationsmetode til personlig mappe].
4.
Tryk på [Brug loginserver].
5.
Vælg, om du vil benytte godkendelsesoplysninger for den enkelte bruger → [OK].
BEMÆRK!
Du kan anvende personlige mapper uden at angive godkendelsesoplysninger for den enkelte bruger, når betingelserne herunder er opfyldt. I dette tilfælde skal du fravælge [Brug godk.info for hver bruger].
Når du anvender samme godkendelsesoplysninger til at logge på maskinen og tilgå filserveren
Når du benytte en loginservice som understøtter Integreret godkendelse
Kontakt din lokale Canon-forhandler for oplysninger om, hvorvidt den login-service du benytter, understøtter Integreret godkendelse.
Indstillinger for almindelige brugere
Følgende fremgangsmåde er nødvendig for at anvende godkendelsesoplysninger for den enkelte bruger.
Denne sektion beskriver, hvordan man registrerer godkendelsesoplysninger for den enkelte bruger til mappen, som tildeles af loginservice.
1.
Log ind på maskinen.
2.
Tryk på → [Scan og send] → øverst til højre på skærmbilledet → [Registrér/redigér informationer for hver bruger].
BEMÆRK!
Du kan registrere brugeroplysninger fra på skærmbilledet Grundlæggende funktioner for [Scan og send], skærmbilledet Send for [Se gemte filer] og skærmbilledet Send for [Fax/I-fax indbakke].
3.
Tryk på [Personlig mappe].
4.
Indtast [Brugernavn] og [Password].
[Brugernavn]:
Indtast brugernavn til login for tilgang til mapper tildelt af loginservice.
[Password]:
Indtast password for adgang til mapper tildelt af loginservice.
BEMÆRK!
Der kan kun anvendes protokollen SMB.
Oplysningerne om personlige mapper hentet fra login-servicen vises i [Værtsnavn] og [Mappesti].
5.
Tryk på [OK].
Mapper tildelt af loginservice benyttes som personlige mapper.
52SK-23H