Information om enhedsindstillinger

Det er praktisk at anvende denne funktion til at indstille et navn og en placering for maskinen, hvis du anvender flere maskiner på det samme netværk.
Det navn, der indstilles med denne funktion, vises også på Remote UI.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Informationer om enhedsindstillinger].
3.
Indtastning af din maskines navn og placering.
Tryk på [Enhedsnavn].
Indtast maskinens navn → tryk på [OK].
Tryk på [Placering].
Indtast maskinens placering → tryk på [OK].
Tryk på [OK].
BEMÆRK!
For instruktioner om at indtaste tegn kan du se "Indtastning af tegn i touchpanelet."
52SK-255