Vedrørerende informationssikkerhedsstandarden

Denne maskine overholder IEEE Std. 2600™-2008 (IEEE 2600), en international standard vedrørende informationssikkerhed for periferiudstyr og printere med flere funktioner. I dette afsnit beskrive de sikkerhedskrav, der er defineret i IEEE 2600 og de tilsvarende maskinfunktioner.
Sikkerhedskrav
Funktion på denne maskine
Beskrivelse
Brugergodkendelse/Administration af brugerinformationer:
Undgå uautoriseret brug af maskinen ved godkendelse af brugere
SSO-H (Single Sign-On H)
Med SSO-H kan du administrere maskinens brugere ved afvikling af logingodkendelse med brugernavne og passwords.
Administrerer brugerinformation som brugernavne og passwords samt Afdelings-ID og roller (rettigheder).
Adgangsbegrænsninger:
Begrænsning af brug af funktioner efter bruger
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT*1
Du kan begrænse adgangen til funktioner som print eller kopiering for de enkelte brugere.
Auditlog*2:
Overvågning af sikkerhedsrelaterede brugerhandlinger
Generer/Eksport af auditlogs
Du kan generere brugergodkendelseslogs og joblogs, og eksportere disse logs fra Remote UI i CSV-formatet.
Sletning af midlertidige data:
Komplet sletning af midlertidige data på harddisken
Data Erase Kit*1
Du kan slette unødvendige data fra maskinens harddisk ved at overskrive data.
Databeskyttelse*3:
Beskyttelse af harddiskdata og fortrolige informationer
HDD Data Encryption & Mirroring Kit*1
Du kan kryptere data gemt på harddisken, som filer i mailbokse, registrerede informationer i adressebogen og passwords.
Beskyttelse af netværksdata:
Beskyttelse af dataoverførsel med krypteret kommunikation
IPSec
IPSec beskytter data, der sendes og modtages via et IP-netværk, mod trusler som f.eks. tyveri, ændringer og personefterligning med brug af sikkerhedspolitikker for krypteret kommunikation.
Softwareverificering:
Selv-verificering af sikkerhedsfunktioner
IPSec
Aktiveres indstillinger for IPSec, afvikles selv-test for kodemodulet automatisk, når maskinen starter.
*1
Indikerer ekstraudstyr.
*2
[Hukommelsesmedie] for [Scan og gem]/[Se gemte filer] indgår ikke i audit.
*3
Filer gemt i hukommelsen bliver ikke krypteret.
52SK-25U