Forbud mod brug af svag kryptering

Du kan forbedre sikkerheden ved at forbyde brugen af svag kryptering.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Forbyd brug af svag kryptering].
3.
Tryk på [Til] → [Til] → [OK].
Vælg [Fra], hvis du tillader brugere at bruge svag kryptering.
52SK-244