Brug af TLS

Du kan anvende TLS-kommunikation, når en MEAP-applikation bruges, ved at tilgå maskinen via en webbrowser.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Licens/andet] → [MEAP-indstillinger].
3.
Tryk på [Brug TLS] → [Til] → [OK].
Tryk på [Fra] for ikke at bruge TSL-kommunikation.
BEMÆRK!
Inden du indstiller [Brug TLS] til 'Til', skal du indstille en standardnøgle i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering). (Se "Settings for Utilizing TLS.")
Ændringer, der foretages, gennemføres også i <Brug TLS> i [Remote UI] i [Administrationsindstillinger] (Indstillinger/Registrering). (Se "Remote UI.")
Ændringerne bliver først aktiveret, når du genstarter din maskine (slår strømmen Fra og Til igen). For anvisning om genstart (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde igen) af maskinen kan du se "Før du tager denne maskine i brug."
52SK-247