Lagring af en log med tasthandlinger

Hvis du indstiller denne status til 'Til', kan du gemme en log med de tasthandlinger, brugere har udført.
Ved at analysere de gemte logger kan du undersøge, hvordan maskinen anvendes.
Dette kan være praktisk ved løsning af problemer med din maskine.
BEMÆRK!
Når loggen afleveres, vises informationer, som f.eks. passwords og PIN-koder, som maskerede tegn. Dette medvirker til at forhindre, at følsomme oplysninger lækkes eksternt.
For informationer om fortolkning og udlæsning af gemte logger kan du kontakte Canon Danmark.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Gem log for tastbetjening].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil gemme loggen med tasthandlinger.
52SK-25R