Justering af autovalg af afsendelseslinje for fax

Du kan angive, om der automatisk skal vælges faxlinje i stedet for den linje, der er registreret for modtageren, når der afsendes en fax til en modtager, der er hentet i en fjernadressebog.
Denne status kan indstilles, når funktionen Fjernfax er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende funktionen Fjernfax, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Angiv modtager] → [Hent fjernadressebogen] → [Justering af autovalg af afs.linje for fax].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke automatisk vil vælge justering af faxafsendelseslinjen.
52SK-0HH