Fjernadressebog

Denne status kan indstilles, når funktionen Fjernfax er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende funktionen Fjernfax, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Angiv modtager] → [Hent fjernadressebogen] → [Hent adressebogen].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil hente fjernadressebogen.
52SK-0HC