Fjernadressebogs server-adresse

Du kan angive IP-adressen eller værtsnavnet for en fjernsadressebogserver med en fjernadressebog, som er offentligt tilgængelig. Du kan registrere IPv4-adressen (Internet Protocol Version 4) og IPv6-adressen (Internet Protocol Version 6).
Denne status kan indstilles, når funktionen Fjernfax er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende funktionen Fjernfax, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Angiv modtager] → [Hent fjernadressebogen] → [Fjernadressebogs server-adresse].
3.
Indtast hostnavnet eller IP-adressen → tryk på [OK].
Et hostnavn er et navn, der er tildelt en hostcomputer, der udfører tjenester på netværket.
52SK-0HE