Fælles

Dette afsnit beskriver indstillinger for funktioner som f.eks. Indstillinger for papirfremføring, Indstillinger for papirlevering, Printindstillinger, Scanningsindstillinger, Generér fil og Registrér finishing-format.
52SK-07U