Registrering af genvejstaster til ekspreskopiering

Når [Indstilling af skærmvisning] er indstillet til [Ekspreskopi], kan du registrere de genvejstaster, der vises på kopiskærmen. (Se "Aktivering af skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner.")
Du kan registrere op til seks ønskede genveje fra [Tilvalg].
Denne funktion er praktisk til at registrere ofte anvendte funktioner.
Denne status kan indstilles, når kopifunktionen er tilgængelig. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende kopifunktionen, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Kopi] → [Registrér funktionsgenveje].
3.
Vælg genvejstasten → tryk på [Registrér].
For at annullere den indstilling der aktuelt er gemt på en knap: Vælg [Ikke tildelt].
4.
Vælg den indstilling, der skal gemmes på knappen → tryk på [OK].
Eksempel: De gemte genvejstaster vises, som det ses herunder.
52SK-0A8