Sådan angives funktionen Hold

Du kan vælge, om du vil bruge funktionen Hold.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Hold] → [Brug Hold-funktion].
3.
Vælg [Til] eller [Fra] → [OK].
52SK-0F8