2-sidet print

Du kan printe de modtagne filer på begge sider af det valgte papir og dermed spare papir.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Modtag/videresend] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Print på begge sider].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil aktivere 2-sidet print.
52SK-0E9