Send altid meddelelse ved modtagefejl

Du kan vælge at informere afsenderen om, at e-mailen eller I-faxen ikke blev leveret.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Modtag/videresend] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Send altid meddelelse ved modtagefejl].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil informere afsenderen om detaljerne ved fejlen, hvis der opstår en fejl.
52SK-0EY