Visning af et skærmbillede til bekræftelse ved genkald af favoritindstillinger

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Skærmbillede til bekræftelse for favorittast].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil vise skærmbilledet til bekræftelse.
52SK-0AL