Gammaværdi for YCbCr-afsendelse

Hvis du sender en original i farve eller gråtone, kan du specificere den gammaværdi, der skal anvendes ved konvertering af scannede RGB-billeddata til YCbCr. Du kan sikre dig, at sendte billeddata kan printes med den relevante billedkvalitet ved at indstille en gammaværdi, der svarer til gammaværdien hos modtageren. Du kan reproducere billedet med den optimale billedkvalitet hos modtageren ved at indstille en relevant gammaværdi, når du sender billedet.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [YCbCr sende-gammaværdi].
4.
Vælg en værdi → tryk på [OK].

VIGTIGT
Denne indstilling er deaktiveret for følgende filformater:
PDF (Kompakt)
XPS (Kompakt)
PDF (Trace & Smooth)
BEMÆRK!
Indstillingen er deaktiveret ved afsendelse til en mailboks.
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af faxdokumenter.
52SK-0C3