Registrering af genvejstaster

Du kan registrere genvejstaster, som vises på skærmbilledet Send. Du kan gemme op til to ønskede knapper fra [Tilvalg].
Denne funktion er praktisk til at registrere ofte anvendte funktioner.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Registrér funktionsgenveje].
4.
Tryk på en genvejsknap → vælg den indstilling, der skal registreres på knappen → tryk på [OK].
For at annullere den indstilling der aktuelt er registreret på en knap, skal du vælge [Ikke tildelt].
5.
Tryk på [OK].
Eksempel: De registrerede genvejstaster vises, som det ses herunder.
52SK-0AU