Bekræftelse af TLS-servercertifikat ved afsendelse med WebDAV

Du kan bekræfte TLS-servercertifikatets gyldighed, når du afsender med WebDAV.
Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte CN (Common Name).
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Bekræft TLS-certifikat for afs. med WebDAV].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil bekræfte TLS-servercertifikatet, når du sender med WebDAV.
For at bekræfte "common name" skal du trykke på [CN] for <Tilføj emner til verificering>.

VIGTIGT
Ønsker du ikke at kontrollere certifikatet, afvikles TLS-kommunikationen, selv om certifikatet er ugyldigt.
BEMÆRK!
Hvis der er et problem med certifikatet, mislykkes WebDAV-afsendelsen.
52SK-0C5