Faxsenderapport

Med Faxafsenderapporten kan du kontrollere, om dokumenterne blev sendt til de rigtige modtagere. En Faxafsenderapport kan printes automatisk, når dokumentet er blevet sendt. Du kan også indstille maskinen til kun at printe en Faxafsenderapport hvis der opstår en afsendelsesfejl, og justere indstillingerne for Faxafsenderapporten til at printe den første del af dokumentet som en del af rapporten for at minde dig om dokumentets indhold.
For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende denne funktion, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
BEMÆRK!
Rapporter kan kun printes, hvis A3-, A4- eller A4R-papir (almindeligt, tyndt, genbrugs eller farvet) er lagt i et papirmagasin, hvis indstillinger er slået 'Til' i [Andet] i [Automatisk papirskuffevalg Til/Fra] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering). Men hvis [Overvej papirtype] for [Kopi] er indstillet til 'Til' i [Automatisk papirskuffevalg Til/Fra], kan du ikke printe fra et papirmagasin med farvet papir. (Se "Aktivering af automatisk papirskuffevalg.")

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Faxindstillinger].
3.
Tryk på [Faxsenderapport].
4.
Tryk på [Kun ved fejl] eller [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil printe den.
Hvis du vil printe en del af det sendte dokument på faxsenderapporten, skal du vælge [Til] for <Rapport med afsendt billede>.
5.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
For flere informationer om faxsenderapporten: Se "Faxsenderapport/FEJLRAPPORT FOR FAXAFSENDELSE."
Hvis [Afsenderapport] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering) er sat til 'Kun ved fejl' eller 'Til', bliver en afsendelsesrapport printet med faxsenderapporten.
Hvis en rundsending udføres, når Faxsenderapport er indstillet til 'Til', printes en multifaxafsendelsesrapport. (Se "MULTIRAPPORT FOR FAXAFSENDELSE.")
52SK-0E3