Valg af en godkendt bruger-e-mailadresse som afsender

Bruger du en login-service, kan du vælge at vise login-brugerens e-mailadresse i feltet Fra som afsender af den modtagede e-mail.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Indstil godkendt brugermodtager som sender].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra] for at indstille den e-mailadresse, som er indstillet for maskinen, som afsender i feltet Fra på den modtagne e-mail.

BEMÆRK!
Hvis denne status indstillet til 'Fra', kan brugere, der er logget ind som gæster med en login-service, som f.eks. SSO-H, stadig sende, også selvom [Tillad ikke-registr. brugere at sende e-mail] er indstillet til 'Fra'.
Maskinens e-mailadresse kan kontrolleres i [Kommunikationsindstillinger] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering). (Se "Fælles kommunikationsvalg for E-mail/I-fax.")
52SK-0CH