Standardemne

Du kan indtaste et standardemne, du kan anvende når som helst, du ikke indtaster et emne ved afsendelse af et job.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Standardemne].
4.
Indtast et emne → tryk på [OK].
52SK-0CE