Print MDN/DSN ved modtagelse

I I-fax-fuldstatus bliver en mail-afleveringsunderretning sendt til denne maskine fra modtageren og mailserveren. Underretnings-e-mailmeddelelser bliver printet.
Du kan bekræfte den korrekte levering af I-faxen på den printede mail-afleveringsunderretning (emne, meddelelsesindhold mv.).
Hvis levering til Canon-maskinen var korrekt, vises "korrekt" i "Emne". De printede informationer kan variere, afhængigt af om de blev sendt af modtagermaskinen eller af mailserveren.
BEMÆRK!
I-fax-levering kan også bekræftes i afsendelsesrapporten. (Se "Print rapporter.")

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Print MDN/DSN ved modtagelse].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil printe senderesultatet, når du modtager en MDN/DSN.
52SK-0CL