Registrering af enhedens navn for E-mail/I-fax

Du kan registrere enhedens navn for E-mail- og I-faxdokumenter
Dit eller virksomhedens navn skal registreres som enhedens navn (et afdelingsnavn er valgfrit).
Det registrerede enhedsnavn anvendes som displaynavn for e-mail-adressen og vises som "enhedsnavn <e-mailadresse>."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Registrér enhedens navn].
4.
Indtast et navn → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Du kan indtaste op til 24 tegn for enhedens navn.
Hvis der kun anvendes ASCII-tegn i enhedsnavnet, vises enhedsnavnet, der er omgivet af dobbelte anførselstegn, i feltet Fra på e-mail/I fax-modtagerens maskine. Hvis der anvendes andre tegn end ASCII-tegn, omgives enhedsnavnet ikke af dobbelte anførselstegn.

BEMÆRK!
Hvis brugerautentificering af lokalenhed for SSO-H er valgt som login-service, når du sender en e-mail:
Den e-mailadresse, der er registreret for brugeren i godkendelsessystemet til den lokale enhed for SSO-H, vises i feltet Fra på modtagerens maskine i stedet for den e-mailadresse, der er registreret i indstillingerne for denne maskines enhedsinformationer. (Se "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication.")
Den e-mailadresse, der er registreret i indstillingerne for enhedsinformationer, vises i feltet Fra på I-faxmodtagerens maskine. Den e-mailadresse, der er registreret i godkendelsessystemet til den lokale enhed for SSO-H, vises i feltet Afsender. (Se "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication.")
Hvis du har indstillet brugergodkendelsessystemet med serverautentificering af SSO (inkl. ved udførelse af servergodkendelse med godkendelsessystemerne 'Servergodkendelse + Lokalenhedsgodkendelse'), og du sender en e-mail-meddelelse:
Den e-mailadresse, der er registreret for login-brugere på servergodkendelsen, vises i feltet Fra på modtagerens maskine i stedet for den e-mailadresse, som du registrerede i denne maskines indstillinger for enhedsoplysninger . (Se "Registering/Editing User Data for Active Directory Authentication" og "Registering/Editing User Data for LDAP Server Authentication.")
Den e-mailadresse, der er registreret i indstillingerne for enhedsinformationer for denne maskine, vises i feltet Fra. Den e-mailadresse, der er registreret for login-brugere på servergodkendelsen, vises i feltet Afsender på modtagerens maskine. (Se "Registering/Editing User Data for Active Directory Authentication" og "Registering/Editing User Data for LDAP Server Authentication.")
Hvis du indstiller [Indstil godkendt brugermodtager som sender] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering) til 'Til', bliver den e-mailadresse, der er registreret for brugeren, som er logget på, vist som afsenderens navn i Fra-feltet hos modtageren, uanset den anvendte login-service. Hvis du indstiller denne status til 'Fra', vises den e-mailadresse, du har registreret i indstillinger for enhedsinformationen, i stedet.
For instruktioner om registrering af maskinens e-mailadresse kan du se "Registrering af en e-mail-adresse."
52SK-0C7