Indstilling af autofuldførelse ved indtastning af e-mailadresser

Du kan indstille automatisk visning af registrerede e-mailadresser baseret på de første tegn af en e-mailadresse, du indtaster.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Autofuldfør ved indtastning af e-mail-adr.].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil indstille autofuldførelse ved indtastning af e-mailadresser.

BEMÆRK!
Registrér e-mailadresser i adressebogen på forhånd.
E-mailadresser, der er gemt med et adgangsnummer, vises ikke.
52SK-0CU