Bekræftelse af TLS-servercertifikat ved modtagelse med POP

Du kan bekræfte TLS-servercertifikatets gyldighed, når du modtager med POP.
Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte CN (Common Name).
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [E-mail-/I-faxindstillinger].
3.
Tryk på [Bekræft TLS-certifikat for POP-afsendelse].
4.
Tryk på [OK] → [Til].
Vælg [Fra], hvis du ikke vil bekræfte TLS-servercertifikat, når du modtager med POP.
For at bekræfte "common name" skal du trykke på [CN] for <Tilføj emner til verificering>.

VIGTIGT
Ønsker du ikke at kontrollere certifikatet, afvikles TLS-kommunikationen, selv om certifikatet er ugyldigt.
BEMÆRK!
Hvis der er et problem med certifikatet, mislykkes POP-modtagelsen.
52SK-0CA