Sletning af fejlmeddelelse om resterende toner

Du kan lukke skærmbilledet Fejlmeddelelse om Resterende toner, der bliver vist, når den resterende tonerbeholdning er lav, hvis [Vis fejlmeddelelsen Resterende toner] i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering) er slået 'Til'.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Slet meddelelse om resterende toner].
3.
Tryk på [Ja].
Skærmbilledet Fejlmeddelelse om Resterende toner vil blive vist igen, når en anden farvetoner er ved at være tom.
52SK-06S