Visning af det aktuelle afdelings-ID/brugernavn

Hvis du bruger en login-service, kan du på den nederste linje på touchpanelet vise det afdelings-ID eller brugernavn, der aktuelt er logget ind på maskinen.
De valgmuligheder, der bliver vist for hver login-service, bliver vist nedenfor:
Login-service
Standardgodkendelse
Afdelings-id
SSO-H (Single Sign-On H)
Brugernavn
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Visning af ID/brugernavn Til/Fra].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Tryk på [Fra], hvis du ikke vil vise afdelings/brugernavnet.

VIGTIGT
Selv hvis du slår [Visning af ID/brugernavn Til/Fra] 'Til', bliver afdelings-ID/brugernavn ikke vist, hvis du ikke bruger en login-service.
52SK-06L