Indstilling af standardvisning af skærmbilledet til papirvalg

Du kan indstille, om du vil prioritere den enkle eller den detaljerede indstillingsskærm, når du viser skærmen til papirvalg.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Skærmprioritet for valg af papirtype].
3.
Angiv følgende indstillinger → tryk på [OK].
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Enkel]: Viser det enkle skærmbillede til papirvalg.
[Detaljeret]: Viser det detaljerede skærmbillede til papirvalg.
52SK-06H