Visningsindstillinger for lagringsplacering

Du kan angive visningsindstillingerne for den lagringsplacering, der vises, når du trykker på [Scan og gem] eller [Se gemte filer].
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Visningsindstillinger] → [Visningsindstillinger for lagringsplacering].
3.
Vælg [Til] for hvert element → tryk på [OK].
Vælg [Fra] for at skjule et element.
Hvis du indstiller alle elementer til 'Til':
Hvis du indstiller visningen af hukommelsesmediet til 'Fra':

BEMÆRK!
Denne status aktiveres først, når du har genstartet maskinen. For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde) kan du se "Sådan slår du strømmen til."
52SK-066