Indstilling af papirformatgruppen til autogenkendelse i papirkilden

Du kan registrere papirformatgruppen for hver papirkilde, så maskinen automatisk kan genkende det ilagte papirformat. Denne indstilling er praktisk, hvis du altid lægger samme papirformat i hver papirkilde.
Du kan indstille papirformatgruppen til automatisk genkendelse af papirformatet ved stakfremføring, når Stack Bypass-C er monteret.
VIGTIGT
Sørg for at registrere papirformatet korrekt. Forkert registrering af papirformatet kan medføre papirstop.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Papirformatgruppe for Autogenk. i Skuffe].
3.
Vælg den papirformatgruppe, du vil bruge til automatisk papirformatgenkendelse for hver papirkilde → tryk på [OK].
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
Papirskuffe:
Alle formater, A/B-format, Tommeformat
Universalbakke:
A/B-format, Tommeformat
Hver knap repræsenterer følgende papirkilder:
POD Deck Lite-C, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D og Long Sheet Tray-B er monteret.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D og Long Sheet Tray-B
: Øverste papirskuffe
: Midterste papirskuffe
: Nederste papirskuffe
: POD Deck Lite-C
Multi-drawer Paper Deck-C er monteret.
: Øverste papirskuffe
: Midterste papirskuffe
: Nederste papirskuffe
: Øverste papirmagasin på Multi-drawer Paper Deck-C
: Midterste papirmagasin på Multi-drawer Paper Deck-C
: Nederste papirmagasin på Multi-drawer Paper Deck-C
POD Deck Lite XL-A, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D og Long Sheet Tray-B er monteret.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D og Long Sheet Tray-B
: Øverste papirskuffe
: Midterste papirskuffe
: Nederste papirskuffe
: POD Deck Lite XL-A
52SK-05U