Tidsindstillinger for automatisk justering af forløb

Du kan udføre den automatiske justering af forløb (hurtig justering) automatisk på et angivet tidspunkt hver dag. Dette afsnit beskriver fremgangsmåderne for indstilling af tidspunktet for den automatiske hurtige justering af forløb hver dag.
BEMÆRK!
Uanset indstillingerne for [Justeringsniveau] udføres den hurtige justering for alle [Tyndt 1/Alm./Kraftigt 1-4], [Kraftigt 5] og [Kraftigt 6-8] uden afbrydelse på et specificeret tidspunkt.
For flere informationer om den automatiske forløbsjustering kan du se "Automatisk justering af gråtoner."
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Tidsindst. for Automatisk justering af forløb].
3.
Vælg en dag → indtast et tidspunkt med - (taltaster) → tryk på [OK].
Indtast klokkeslæt ved hjælp af 24-timer-systemet med fire cifre (inklusive nuller) uden mellemrum.
Eksempler: 7:05 om morgenen → 0705, 11:18 om aftenen → 2318
Hvis du laver en fejl, når du indtaster tidspunktet, så indtast et andet firecifret tal.
Du kan også trykke på (Slet) for at slette de forkerte værdier.
52SK-079