Tid for automatisk nulstilling

Når maskinen ikke har været brugt et stykke tid (efter det sidste printjob eller den sidste indtastning), vender displayet automatisk tilbage til Standardindstillingerne. Denne periode kaldes "Tid for automatisk nulstilling".
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Tid for automatisk nulstilling].
3.
Tryk på eller for at angive den ønskede tid for automatisk nulstilling → tryk på [OK].

BEMÆRK!
Hvis du vælger '0', foretages automatisk nulstilling ikke.
Hvis tiden til automatisk nulstilling udløber ved brug af en login-service, vender visningen tilbage til skærmbilledet til indtastning af brugernavnet og passwordet.
For flere informationer om funktionerne der vises, når tiden til automatisk nulstilling udløber, kan du se "Standardskærmbillede efter auto-nulstilling."
52SK-072