Tidspunkt for lim-indbindingsenhedens energisparestatus

Energisparestatussen bruger energi, når Perfect Binder-E ikke anvendes i en længere periode. Du kan indstille den tid, der skal gå, inden Perfect Binder-E går i Energisparestatus.
Denne status kan indstilles, når Perfect Binder-E er monteret. For yderligere informationer, se betjeningshåndbogen for Perfect Binder-E.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Energisparer for lim-indbindingsenhed].
3.
Tryk på [] eller [] for at justere Energisparer for lim-indbindingsenhed → tryk på [OK].
52SK-07H