Indstilling af tidspunkt for deaktivering af lim-indbindingsenhedens energisparestatus

Du kan indstille, om du automatisk vil deaktivere energisparestatussen for Perfect Binder-E, når energisparestatussen på hovedenheden er deaktiveret.
Denne status kan indstilles, når Perfect Binder-E er monteret. For yderligere informationer, se betjeningshåndbogen for Perfect Binder-E.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Afslut energisparer for lim-indbindingsenh.].
3.
Vælg [Synkronisér m. hovedenh.] eller [Synkr. ej m hovedenh.] → tryk på [OK].
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
[Synkronisér m. hovedenh.]:
Energisparestatussen for Perfect Binder-E deaktiveres automatisk, når energisparestatussen for hovedenheden deaktiveres.
[Synkr. ej m hovedenh.]:
Energisparestatussen for Perfect Binder-E deaktiveres ikke, når energisparestatussen for hovedenheden deaktiveres. Tryk på energisparetasten på Perfect Binder-E for at annullere dens energisparestatus.
52SK-07J