Indstillinger for hurtig start

Hvis du indstiller hurtig start, kan du reducere tiden fra hovedstrømmen til maskinen tændes, til du kan begynde at bruge maskinen og scanne dokumenter.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Hvis du ikke indstiller hurtig start: Tryk på [Fra].
VIGTIGT
Selvom denne funktion er indstillet til 'Til', starter maskinen ikke hurtigt i følgende situationer:
Når imagePRESS Server er monteret på maskinen
Når nogen af netværksindstillingerne herunder er indstillet til 'Til'
RARP
BOOTP
IPsec
IPv6
NetWare
AppleTalk
Ved tænding af hovedstrømmen til maskinen efter slukning af hovedstrømmen under nogen af betingelserne herunder
Der er gået mere end 110 timer siden hurtig start
Arbejder med job
Job er reserveret
Lige efter brug af telefonlinjer
Sikkerhedskopiering af data
Adgang til maskinen via netværk
Efter angivelse af indstillinger der kræver genstart af maskinen
Fejl er opstået
Brug af statussen Begrænset funktionalitet
Strømkablet er frakoblet, efter der er slukket for hovedstrømmen
MEAP-applikationer, der ikke understøtter hurtig start, er installeret på maskinen
Ved tænding af maskinens hovedstrøm i løbet af 20 sekunder efter der er slukket for hovedstrømmen
Ved tænding af hovedstrømmen til maskinen efter slukning af hovedstrømmen fra Remote UI
BEMÆRK!
Hvis du indstiller hurtig start, når statussen Tone for energibesparelse/dvale er indstillet til 'Til', lyder tonen, når du tænder/slukker for maskinens hovedafbryder. (Afhængigt af situationerne, starter maskinen ikke hurtigt, og tonen lyder ikke.)
52SK-071