Skift af statusser aktiveret efter tryk på energisparetasten

Du kan vælge den status, der aktiveres, når du trykker på energisparetasten.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Timer-/energiindstillinger] → [Status efter tryk på energisparetast].
3.
Vælg den status, der aktiveres efter tryk på energisparetasten → tryk på [OK].
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Energisparestatus]:
Energisparestatus aktiveres, når du trykker på energisparetasten.
[Dvale]:
Statussen Dvale aktiveres, når du trykker på energisparetasten.
52SK-07C