Funktionsindstillinger: Web Access

Funktionen Webbrowser vises kun, når det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug.
VIGTIGT!
Du må ikke foretage ændringer i denne indstilling, når du bruger imagePRESS-serveren. Du kan muligvis ikke bruge funktionen [Fiery].
Element
Beskrivelse af indstilling
Standardindstillinger
Kan indstilles i Remote UI
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
[Indstillinger]
[View Settings]
Show Images: On, Off
On
Nej
Nej
Show Animated GIF Images: On, Off
On
Nej
Nej
Enable Table: On, Off
On
Nej
Nej
Fit Web Page Into Screen Size: On, Off
Off
Nej
Nej
Use JavaScript: On, Off
On
Nej
Nej
Use Word Wrap: On, Off
Off
Nej
Nej
Use Japanese Hyphenation: On, Off
Off
Nej
Nej
Format: Std CSS only, Std CSS + Style Attribute, Std CSS + Style Attribute + External Imported CSS
Std CSS + Style Attribute + External Imported CSS
Nej
Nej
Standard CSS: CSS1, CSS2, CSS3
CSS1
Nej
Nej
Show Flash Contents: On, Off
On
Nej
Nej
Flash Animation Frame Interval: Short, Medium, Long
Medium
Nej
Nej
[Home Page Settings]
URL
Use Current Page as Home
(NUL)
Nej
Nej
Home Page during Startup: On, Off
On
Nej
Nej
[Auto Clear Settings]
Vis under Autoslet: Show Home Page, Show Blank Page, Keep Last Page
Show Home Page
Nej
Nej
[Security]
Use SSL 2.0: On, Off
Fra
Nej
Nej
Use SSL 3.0: On, Off
Fra
Nej
Nej
Use TLS 1.0: On, Off
On
Nej
Nej
Certificates
Enable/Disable
Details
-
Nej
Nej
Display Mixed HTTPS/HTTP Pg: On, Off
On
Nej
Nej
Trusted Server Address
-
Nej
Nej
Restrict Share Device Information: On, Off
On
Nej
Nej
Display Server Certificate Auth. Warning: On, Off
Off
Nej
Nej
Displ Warning when Entering Secured Page: On, Off
Off
Nej
Nej
Displ. Warning when Leaving Secured Page: On, Off
Off
Nej
Nej
[Cache]
Use Cache: On, Off
Each Session, Each Access, Cache Priority
Off
Nej
Nej
Clear Cache: Yes, No
-
Nej
Nej
[Cookie]
Cookie Handling: Accept, Block, Prompt
Accept
Nej
Nej
Delete Cookies: Yes, No
-
Nej
Nej
[Privacy Policy and Regulations]
Restrict URL Entry: On, Off
Off
Nej
Nej
Restrict Add/Edit Favorites: On, Off
Off
Nej
Nej
Restrict Editing Home Pages: On, Off
Off
Nej
Nej
Restrict Add/Edit Page Memos: On, Off
Off
Nej
Nej
Restrict Printing: On, Off
Off
Nej
Nej
Restrict File Upload: On, Off
Off
Nej
Nej
Restrict History Display: On, Off
Off
Nej
Nej
Dept. ID/User Name with History: On, Off
Off
Nej
Nej
Full Screen: On, Off
Off
Nej
Nej
Hide Buttons in Toolbar: On, Off
Off
Nej
Nej
Hide Address in Toolbar: On, Off
Off
Nej
Nej
Hide Web Access Button: On, Off
Off
Nej
Nej
[Proxy Settings]
Use a proxy server (Kun visning)
-
Nej
Nej
Proxy Server Address (Kun visning)
-
Nej
Nej
Port Number (Kun visning)
-
Nej
Nej
Use proxy auth. (Kun visning)
-
Nej
Nej
Address Without Using Proxy
(NUL)
Nej
Nej
Use HTTP1.1 for proxy connection: On, Off
Off
Nej
Nej
[Version]
Version (Kun visning)
-
Nej
Nej
52SK-05H