Kontrol med I-faxoverførsel

Du kan tjekke, om en I-fax er modtaget af POP-serveren. Modtagelsen begynder, hvis en I-fax er modtaget af POP-serveren.
VIGTIGT
Ved brug af funktionen Fjernfax modtages et dokument, der er videresendt af servermaskinen, af denne maskine som en I-fax.
BEMÆRK!
For at benytte [Kontrol. modt af I-faxjob] skal du slå <POP> 'Til' i [Kommunikationsindstillinger] for at gøre det muligt for maskinen at modtage via POP. (Se "Fælles kommunikationsvalg for E-mail/I-fax.")
Du kan i følgende tilfælde automatisk modtage I-faxer uden af trykke på tasten Kontrol. modt af I-faxjob (Se "Fælles kommunikationsvalg for E-mail/I-fax."):
<POP-interval> i [Kommunikationsindstillinger] er indstillet til en værdi, der ikke er '0'.
I-faxer modtages med SMTP uden at går via en server.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Job] → [Jobstatus] → vælg [Videresend] på dropdown-listen → tryk på [Kontrol. modt af I-faxjob].
Modtagelsen begynder, hvis en I-fax er modtaget af POP-serveren.
BEMÆRK!
Hvis du trykker på [Job] → [Joblog] → og vælger [Modtag] på dropdown-listen, vises [Kontrol. modt af I-faxjob] også.
3.
Tryk på [Luk].
52SK-1FK