Aanpassen van de densiteit tijdens afdrukken

U kunt de densiteit wijzigen tijdens het afdrukken.
BELANGRIJK
Deze modus kan alleen worden gebruikt voor het afdrukken van een bestand dat in een postbus is opgeslagen.

1.
Druk op of op het scherm dat verschijnt terwijl de machine aan het afdrukken is.

N.B.
Als u de densiteit aanpast wanneer een origineel wordt gescand en opgeslagen in een postbus, zal de geselecteerde densiteit wellicht door de machine worden aangepast als u tijdens het afdrukken de optie Samenvoegen selecteert.
U kunt de densiteit niet aanpassen wanneer CMYK bestanden zijn geselecteerd.
52X3-17E