Afdrukken van een voorbeeld

Deze modus stelt u in staat het afdrukresultaat en de inhoud van de afbeelding te controleren voordat u meerdere afdrukken maakt.
BELANGRIJK
Deze modus kan alleen worden gebruikt voor het afdrukken van een bestand dat in een postbus is opgeslagen.
[Afdrukvoorbeeld] verschijnt alleen als u instelt dat meerdere afdrukken van uw origineel moeten worden gemaakt via [Sorteren (p.volgorde)], [Verschuiven], [Roteer 90 graden], [Nieten], [Voeg omslag toe], [Vellen invoegen], [Afdrukken op tabblad], of [Boekje].

1.
Druk op → [Toegang opgesl. best.] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → selecteer het gewenste bestand → druk op [Afdrukken].
3.
Druk op [Wijzig afdr.- instellingen] → [Afdrukvoorbeeld].
4.
Selecteer de pagina's die als voorbeeld moeten worden afgedrukt.
Als u [Alle pagina's] selecteert:
Als u [Aangegeven pagina's] selecteert:
Als u [Alle pagina's] selecteert:
Druk op [Alle pagina's].
Druk op [OK].
Als u [Aangegeven pagina's] selecteert:
Druk op [Aangegeven pagina's].
Druk op [Eerste pagina] en [Laatste pagina] → druk op [-] of [+] om de respectievelijke paginanummers in te stellen.
Druk op [OK].
5.
Druk op [Start afdrukken].
Controleer de inhoud van de uitvoer.
BELANGRIJK
De volgende beperkingen zijn van toepassing voor het aangeven van pagina's:
Zorg ervoor dat u de paginanummers aangeeft op basis van de uitvoer. De paginanummers op de kopie kunnen afwijken van die op het origineel.
Als u [Aangegeven pagina's] selecteert, kunt u de modi Nieten, Ponsgaten, Type vouw, Boekje of Snijden niet instellen.
Nadat het afdrukvoorbeeld is afgedrukt, kunt u de aangegeven paginanummers niet wijzigen.
U kunt [Alle pagina's] niet wijzigen in [Aangegeven pagina's] en omgekeerd nadat het afdrukvoorbeeld is gemaakt.
6.
Selecteer de gewenste handeling.
Om de resterende afdrukken te maken, drukt u op [Start afdrukken].
Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Wijzig instellingen]. Selecteer de modus die u wilt wijzigen → wijzig de instellingen → druk op [OK].
Als u de aangebrachte wijzigingen wilt controleren, drukt u op [Afdrukvoorbeeld] → herhaal de procedure vanaf stap 2.
Als u de instellingen wijzigt en daarna drukt op [Start afdrukken], zal de machine vanaf de eerste set met de nieuwe instellingen afdrukken.
Om het afdrukken te annuleren, drukt u op [Annuleren].
52X3-179