Controleren van de tellerstand en controllerversie

U kunt het aantal gekopieerde en afgedrukte pagina's plus het aantal gekopieerde en afgedrukte pagina's voor elke MEAP-toepassing controleren.
U kunt ook de versie van de controller controleren.
1.
Druk op op het bedieningspaneel.
N.B.
Elk item van de teller wordt geteld met de volgende condities.
Afhankelijk van de instellingen die zijn aangegeven door de Canon dealer, kan de volgende teller wellicht niet worden getoond of kan een teller verschijnen die onderstaand niet wordt getoond.
Aantal
Tellernaam
Getelde items
Geteld aantal per afgedrukt/gescand vel*1
Type opdracht
Kleurmodus
Formaat
Aantal afgedrukte/gescande zijden
Groot*2
Klein*3
Eenzijdig
Tweezijdig
101
Totaal 1
Alle afdrukopdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren/Zwart
1
1
1
2
102
Totaal 2
Alle afdrukopdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren/Zwart
2
1
1
2
108
Totaal (Zwart 1)
Alle afdrukopdrachten
Zwart
1
1
1
2
109
Totaal (Zwart 2)
Alle afdrukopdrachten
Zwart
2
1
1
2
110
Totaal (Enkelv. kleur/Groot)
Alle afdrukopdrachten
Enkelvoudige kleur
1
0
1
2
111
Totaal (Enkelv. kleur/Klein)
Alle afdrukopdrachten
Enkelvoudige kleur
0
1
1
2
112
Totaal (Zwart/Groot)
Alle afdrukopdrachten
Zwart
1
0
1
2
113
Totaal (Zwart/Klein)
Alle afdrukopdrachten
Zwart
0
1
1
2
114
Totaal 1 (2-Zijdig)
Alle afdrukopdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren/Zwart
1
1
0
1
118
Totaal (Enkelv. kleur 1)
Alle afdrukopdrachten
Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
1
1
1
2
122
Totaal (Full colour + Enkelvoudige kleur/Groot)
Alle afdrukopdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
1
0
1
2
123
Totaal (Full colour + Enkelvoudige kleur/Klein)
Alle afdrukopdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
0
1
1
2
133
Totaal A (Zwart 2)
Alle afdrukopdrachten (Uitgezonderd kopieeropdrachten)
Zwart
2
1
1
2
148
Totaal A (Volledige kleuren + Enkelvoudige kleur 2)
Alle afdrukopdrachten (Uitgezonderd kopieeropdrachten)
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
2
1
1
2
149
Totaal A (Volledige kleuren + Enkelvoudige kleur 1)
Alle afdrukopdrachten (Uitgezonderd kopieeropdrachten)
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
1
1
1
2
222
Kopie (Zwart 2) *4
Kopieeropdrachten
Zwart
2
1
1
2
229
Kopie (Full Color + Enkelvoudige kleur/Groot) *4
Kopieeropdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
1
0
1
2
230
Kopie (Full Color + Enkelvoudige kleur/Klein) *4
Kopieeropdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
0
1
1
2
231
Kopie (Full Color + Enkelvoudige kleur/2) *4
Kopieeropdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
2
1
1
2
232
Kopie (Full Color + Enkelvoudige kleur/1) *4
Kopieeropdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
1
1
1
2
301
Afdruk
(Totaal 1)
Alle afdrukopdrachten
(Uitgezonderd kopieer- en ontvangen afdrukopdrachten)
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren/Zwart
1
1
1
2
321
Afdruk (Full colour + Enkelvoudige kleur/Groot)
Alle afdrukopdrachten
(Uitgezonderd kopieer- en ontvangen afdrukopdrachten)
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
1
0
1
2
322
Afdruk (Full colour + Enkelvoudige kleur/Klein)
Alle afdrukopdrachten
(Uitgezonderd kopieer- en ontvangen afdrukopdrachten)
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
0
1
1
2
324
Afdruk (Full colour + Enkelvoudige kleur/1)
Alle afdrukopdrachten
(Uitgezonderd kopieer- en ontvangen afdrukopdrachten)
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
1
1
1
2
401
Kopie + Afdruk (Full Colour/Groot) *4d
Alle afdrukopdrachten
(Uitgezonderd ontvangen afdrukopdrachten)
Full colour/Twee kleuren
1
0
1
2
402
Kopie + Afdruk (Full Color/Klein) *4
Alle afdrukopdrachten (
Uitgezonderd ontvangen
afdrukopdrachten)
Full colour/Twee kleuren
0
1
1
2
463*5
Totaal C (Zwart/Lang vel)
Alle afdrukopdrachten
Zwart
1 of 2
0
1 of 2
2 of 4
465*5
Totaal C (Volledige kleuren + Enkelvoudige kleur/Lang vel)
Alle afdrukopdrachten
Full Color/Enkelvoudige kleur/Twee kleuren
1 of 2
0
1 of 2
2 of 4
501
Scan (Totaal 1) *4
Alle scanopdrachten
Kleur/Zwart
1
1
1
2
*1 Het getelde aantal per afgedrukt/gescand vel voor elk item op de teller is als volgt:
"aantal in de kolom Formaat (Groot of Klein)" x "aantal in de kolom Aantal scan-/afdrukzijden (Enkelzijdig of Dubbelzijdig)"
Voorbeeld: Voor grote, dubbelzijdige afdrukken wordt het aantal toegevoegd aan <102 Totaal 2> is 2 x 2 = 4.
*2 Groot: Standaardformaat groter dan A3.
*3 Klein: Standaardformaat kleiner dan A4.
*4 Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer de kopie/scanfunctie beschikbaar is voor gebruik. Informatie over het optionele product dat is vereist om de kopie-/scanfunctie te gebruiken, kunt u lezen in "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
*5 Als het papier langer is dan 487,7 mm en korter is dan 975,4 is de telling per afdrukzijde 1. Als het papier langer is dan 975,4 mm is de telling per afdrukzijde 2.
2.
Controleer het volgende.
Om het tellerrapport te controleren:
Om de Verzend/Fax-tellerstand te controleren:
Om de MEAP-teller te controleren:
Om de controller versie of de geïnstalleerde opties te controleren:
Om het tellerrapport te controleren:
Druk op [Lijst afdrukken].
Druk op [Ja].
Om de Verzend/Fax-tellerstand te controleren:
Druk op [Contr. verz.-/faxteller].
[Contr. verz.-/faxteller] wordt alleen weergegeven als de Externe fax-kit is geactiveerd.
Als de Externe fax-kit niet is geactiveerd, wordt [Controleer verzendteller] weergegeven.
N.B.
Voor elk item van de Verzend/Fax-teller zal het aantal scanzijden worden geteld met de volgende condities.
: Beschikbaar
-: Niet beschikbaar
Tellernaam
Typen bestemming gebruikt voor telling*1
Kleurmodus
E-mail
Bestand
Mailbox
Faxen
I-Fax
Zwarte scan
(Totaal 1)
Geteld wanneer de Kleurmodus Zwart & Wit of Grijstint is.
Zwarte scan 1
-
-
Zwarte scan 2
-
-
-
Zwarte scan 3
-
-
-
-
Zwarte scan 4
-
-
-
Kleurenscan
(Totaal 1)
Geteld wanneer de Kleurmodus full colour is.
Kleurenscan 1
-
-
Kleurenscan 2
-
-
-
Kleurenscan 3
-
-
-
-
Kleurenscan 4
-
-
-
*1: Als er meer dan 1 corresponderende bestemming is, wordt het aantal gescande vellen geteld.
Druk op [OK].
Om de MEAP-teller te controleren:
Druk op [Controleer MEAP-teller].
Druk op de keuzelijst <Naam toepassing:> → selecteer de gewenste toepassing.
Om de versie-informatie van een toepassing of de versie-informatie van de MEAP-content enzovoort te controleren, drukt u op [Versieinformatie].
Druk op [OK].
Om de controller versie of de geïnstalleerde opties te controleren:
Druk op [Controleer app.config.].
Druk op [OK].
3.
Druk op [OK].
52X3-01S