Berichten doorgeven via het prikbord

Het Prikbord is een functie die door de administrator wordt gebruikt om op het touch panel display of de externe UI meldingen voor de gebruikers te laten verschijnen.
Het aangeven van de instellingen van de weergaveinstellingen van het prikbord en het invoeren van de berichten wordt uitgevoerd vanuit de externe UI. (Zie "Overview of This Function.")

N.B.
U kunt het prikbord alleen gebruiken als de machine is aangesloten op een netwerk.
Voor meer informatie over het soort prikborden en het gebruik ervan, en instructies over het weergeven en verwijderen van prikborden, raadpleegt u "Displaying/Clearing the Message Board."
Voor meer informatie over de typen administrators, raadpleegt u " Administrator instellingen."
52X3-01U