Sneltoets naar Instellingen/Registratie

U kunt in [Instellingen/Reg. snelkoppeling] sneltoetsen registreren voor instellingen in Instellingen/Registratie die u vaak gebruikt. Via de sneltoets kunt u dan direct naar het instellingenscherm gaan.
De knop [Instellingen/Reg. snelkoppeling] kan boven aan het scherm worden weergegeven of op het scherm Hoofdmenu. Zie "Instellen van het scherm Hoofdmenu." voor meer informatie
1.
Druk op [Instellingen/Reg. snelkoppeling].
2.
Druk op [Registreren].
3.
Selecteer de knop waaraan u instellingen wilt toewijzen.
Selecteer de toegewezen knop om de geregistreerde instellingen te wijzigen.
4.
Selecteer de instellingen van Instellingen/Registratie die u wilt registreren → druk op [OK].
Als u geen instellingen wilt registreren, selecteert u [Niettoegewezen].
5.
Druk op [Sluiten].
52X3-00Y