PB afwerkformaat fijn-aanpassing

U kunt fijn-aanpassingen aangeven aan de afsnijbreedte van de Perfect Binder.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de Perfect Binder-E is aangesloten. Voor informatie over de Perfect Binder-E raadpleegt u de handleiding die bij het optionele product wordt geleverd.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen actie] → [Fijn-aanpassing PB afwerkformaat].
3.
Druk op [-] of [+] om de snijbreedte aan te passen → druk op [OK].
U kunt schakelen tussen positieve en negatieve waarden door op [±] te drukken.
Als u een aanpassing aangeeft voor de horizontale of verticale (boven + onder) richting, drukt u op [-] of [+] om alleen voor die richting een waarde in te voeren.
52X3-0LC