Kleurcorrectie

U kunt automatisch de kleurverplaatsing voor de afdrukken corrigeren.
BELANGRIJK
Voer deze procedure uit bij een gelijkblijvende temperatuur en luchtvochtigheid. De kleurverschillen kunnen duidelijker zijn als er grote schommelingen zijn in de omgeving waarin de machine is opgesteld, bijvoorbeeld als in de zomer de airco inschakelt.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Autom. kleurcorrectie].
3.
Druk op [Start].
52X3-0KJ