Lage temperatuur omgevingsmodus

Als u in een omgeving met een lage temperatuur continu beelden met een hoge densiteit afdrukt op dik papier, hecht de toner mogelijk niet goed aan de beelden omdat de fixeereenheid niet volledig is opgewarmd.
U kunt dit probleem oplossen door de afdruksnelheid te verlagen.
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
N.B.
Als u de waarden verhoogt, wordt de toner wel goed gefixeerd maar kan de afdruksnelheid afnemen.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen beeldkwaliteit] → [Omgevingsmodus lage temperatuur].
3.
Druk op [-] of [+] om het niveau aan te passen van de modus voor een lage omgevingstemperatuur → druk op [OK].
52X3-0KX