Oproepen van een Persoonlijke knop/Gedeelde knop

U kunt geregistreerde Persoonlijke knoppen/Gedeelde knoppen oproepen. In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het gebruik van Persoonlijke knoppen.
1.
Druk op .
2.
Selecteer [Persoonlijk] → druk op de knop die u wilt gebruiken.
3.
Druk op [Ja].
N.B.
Als u <Weergave Bevestigingsscherm bij oproepen> instelt op 'Uit' voor oproepen van instellingen wanneer u in het Snelmenu items registreert, wordt geen bevestigingsscherm getoond voor verwerking van instellingen die al onder de knop zijn geregistreerd. (Zie "Registreren van een Persoonlijke knop/Gedeelde knop.")

N.B.
Voor informatie over het registreren van Persoonlijke knoppen/Gedeelde knoppen raadpleegt u "Registreren van een Persoonlijke knop/Gedeelde knop."
De bestemmingen die zijn geregistreerd in de snelkiestoetsen van het Snelmenu van de cliënt machine worden niet bijgewerkt, zelfs als de bestemmingen die zijn geregistreerd in de snelkiestoetsen van een server machine zijn bijgewerkt. Controleer of de bestemming is bijgewerkt wanneer u niet kunt verzenden naar de geregistreerde bestemmingen.
52X3-1F1