N op 1

Met deze modus kunt u meerdere gescande originelen of dubbelzijdige originelen uitvoeren op één vel papier. U kunt 2, 4 of 8 gescande originelen selecteren om op de pagina te worden geplaatst. U kunt ook dubbelzijdige kopieën instellen en de layout en volgorde van de afbeeldingen wijzigen.
De originelen worden automatisch verkleind zodat ze op het opgegeven papierformaat passen.
2 Op 1
Met deze instelling verkleint u twee enkelzijdige originelen of één dubbelzijdig origineel naar één zijde van een vel papier.
4 Op 1
Met deze instelling verkleint u vier enkelzijdige originelen of twee dubbelzijdig originelen naar één zijde van een vel papier.
8 Op 1
Met deze instelling verkleint u acht enkelzijdige originelen of vier dubbelzijdig originelen naar één zijde van een vel papier.
BELANGRIJK
Originelen moeten allemaal hetzelfde formaat hebben.

1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [N op 1].
3.
Selecteer het type N op 1.
Als u dubbelzijdig wilt kopiëren, drukt u op [2-Zijdig instellingen] → selecteer het type dubbelzijdig kopiëren → druk op [OK].
Als u de oriëntatie van de kopieën wilt selecteren → druk op [Stel details in] op het <2-Zijdig> scherm → selecteer de oriëntatie van de kopieën → druk op [OK].
Kopie-oriëntatie
[Type boek]:
De voor- en achterzijden van het origineel hebben dezelfde boven-onder oriëntatie.
[Type kalender]:
De voor- en achterzijde van het origineel hebben een wisselende boven-onder oriëntatie.
Om de lay-outvolgorde te selecteren, drukt u op [Stel details in]. Selecteer de lay-outvolgorde → druk op [OK].
Als u niet op [Stel details in] drukt om de instellingen te wijzigen, wordt de volgorde van de lay-out als volgt:
2 op 1
Links → Rechts
Alle andere opties behalve 2 op 1:
Linksboven → Rechtsboven → Linksonder → Rechtsonder
Om het origineelformaat op te geven, drukt u op [Wijzigen] voor <Origineelform.> → selecteer het formaat → druk op [OK].
Om het papierformaat te wijzigen, drukt u op [Wijzigen] voor <Papierformaat> → selecteer het papierformaat → druk op [OK].
N.B.
U kunt [2-Zijdig origineel] niet selecteren als A6R het geselecteerde origineelformaat is.
De machine selecteert op basis van het geselecteerde papierformaat automatisch het zoompercentage.
Als u [N op 1] instelt, zal ook de modus Centreren automatisch worden ingesteld.
4.
Druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
De afdrukprestaties zijn wellicht niet optimaal. Dit is afhankelijk van de combinatie van instellingen.
52X3-0XF