Diverse functies op het scherm met basisfuncties voor spoedkopieën

In dit onderdeel worden de toetsen beschreven die verschijnen op het scherm met basisfuncties voor spoedkopieën. Voor een gedetailleerde uitleg van elke modus/toets, raadpleegt u de referenties in Via het scherm met basisfuncties voor normaal kopiëren in de onderstaande tabel.
Voor instructies over het gebruik van het scherm met basisfuncties voor spoedkopieën raadpleegt u "Gebruik van het scherm met basisfuncties voor spoedkopieën."
Dit scherm stelt u in staat de basisfuncties voor kopiëren in te stellen. U kunt basisfuncties voor kopiëren instellen, zoals de densiteit- en afwerkmodus, favoriete instellingen en vorige instellingen.
Toets
Beschrijving
Via het scherm met basisfuncties voor normaal kopiëren
1
Selecteer kleur
U kunt de kleurmodus selecteren.
2
Densiteit handmatig instellen
U kunt de densiteit aanpassen.
3
Zoompercentage
Druk op deze toets om de gewenste zoompercentage aan te geven.
4
Select. papier
Druk op deze toets om het papierformaat, type papier en de papierbron te selecteren.
5
2-Zijdig
In deze modus kunt u dubbelzijdige kopieën maken van enkelzijdige of dubbelzijdige originelen, of enkelzijdige kopieën maken van dubbelzijdige originelen.
6
Afwerken
Met deze modus kunt u kopieën op diverse manieren sorteren op pagina of per set kopieën.
7
U kunt de volgende instellingen aangeven:
Registreren/Bewerken favorieteninstellingen
Registreer bij Snelmenu
Standaardinstellingen wijzigen
Registreer sneltoetsen opties
8
Opties
U kunt diverse kopieerfuncties configureren.
9
Interruptie
In de Interruptiemodus kunt u de huidige opdracht of een gereserveerde opdracht pauzeren om spoedkopieën te maken.
10
Kopieervoorbeeld
Deze modus stelt u in staat de resultaten van het kopiëren te controleren voordat u meerdere kopieën laat maken.
11
Aanpassen beeldkwaliteit
U kunt de beeldkwaliteit aanpassen aan het niveau dat het meest geschikt is voor de kwaliteit van tekst- of foto-originelen.
12
Snelkoppelingen naar [Opties]
U kunt maximaal zes sneltoetsen invoeren.
13
Vorige instellingen
Druk op deze toets om de drie meest recente kopieerinstellingen op te roepen.
14
Favorieteninstellingen
Druk hierop om vaak gebruikte kopieerinstellingen te registreren. U kunt ook geregistreerde kopieerinstellingen oproepen.
N.B.
De modi voor Opties op het scherm met basisfuncties voor spoedkopieën kunnen worden getoond op het scherm met basisfuncties voor normaal kopiëren door op [Opties] te drukken.

N.B.
Voor instructies over het wijzigen van het scherm met basisfuncties voor kopieën raadpleegt u "Inschakelen van het scherm met basisfuncties voor kopiëren."
52X3-0YL