Kopieervoorbeeld

Deze modus stelt u in staat de resultaten van het kopiëren te controleren voordat u meerdere kopieën laat maken.
BELANGRIJK
[Kopieervoorbeeld] verschijnt alleen als u instelt dat u meerdere kopieën van uw origineel wilt maken in [Sorteren (p.volgorde)], [Verschuiven], [Roteer 90 graden], [Nieten], [Voeg omslag toe], [Vellen invoegen] of [Transparante omslagen].

1.
Druk op → [Kopie].
2.
Stel de gewenste kopieermodi in → druk op [Kopieervoorbeeld].
3.
Selecteer de pagina's waarvan u een kopieervoorbeeld wilt afdrukken.
Als u [Alle pagina's] selecteert:
Als u [Aangegeven pagina's] selecteert:
Als u [Alle pagina's] selecteert:
Druk op [Alle pagina's].
Druk op [OK].
Als u [Aangegeven pagina's] selecteert:
Druk op [Aangegeven pagina's].
Druk op [Eerste pagina] en [Laatste pagina] → druk op [-] of [+] om de respectievelijke paginanummers in te stellen.
Druk op [OK].
4.
Druk op .
Controleer de inhoud van de uitvoer.
BELANGRIJK
De volgende beperkingen zijn van toepassing voor het aangeven van pagina's:
Zorg ervoor dat u de paginanummers aangeeft op basis van de uitvoer. De paginanummers op de kopie kunnen afwijken van die op het origineel.
Als u [Aangegeven pagina's] selecteert, kunt u de modi Nieten, Ponsgaten, Vouwen of Boekje niet instellen.
Nadat het kopieervoorbeeld is afgedrukt, kunt u de aangegeven paginanummers niet wijzigen.
U kunt [Alle pagina's] niet wijzigen in [Aangegeven pagina's] en omgekeerd nadat het kopieervoorbeeld is gemaakt.
5.
Selecteer de gewenste handeling.
Om de resterende kopieën te maken, drukt u op [Start kopiëren].
Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Wijzig instel.]. Selecteer de modus die u wilt wijzigen → druk op [Wijzigen], wijzig de instellingen → druk op [OK].
Als u de aangebrachte wijzigingen wilt controleren, drukt u op [Kopieervoorbeeld] → herhaal de procedure vanaf stap 2.
Als u de instellingen wijzigt en daarna drukt op [Start afdrukken], zal de machine vanaf de eerste set met de nieuwe instellingen kopiëren.
Om het kopiëren te annuleren, drukt u op [Annuleren] .

N.B.
Als u [Alle pagina's] selecteert, telt de teller van de machine de voorbeeldset als een kopie.
52X3-0WL